Електроцентрала за производство на енергия от отпадъци

Електроцентрала за производство на енергия от отпадъци


Електрическата централа за отпадъци се отнася до топлоелектрическа централа, която използва топлинната енергия, освободена от изгарянето на битови отпадъци, за генериране на електричество.Основният процес на генериране на електроенергия за натоварване е същият като този на конвенционалното производство на топлинна енергия, но трябва да се инсталира затворен контейнер за боклук, за да се предотврати замърсяването на околната среда.
Кранът за обработка на отпадъци играе решаваща роля в съвременните инсталации за изгаряне, където се прилагат строги насоки за околната среда и обработката на материалите трябва да се извършва максимално ефективно от момента, в който отпадъците пристигнат, тъй като кранът ги подрежда, сортира, смесва и доставя в инсинератора.Обикновено има два крана за обработка на отпадъци над ямата за отпадъци, единият от които е резервен, за да се осигури минимален престой.
SEVENCRANE може да ви достави кран за обработка на отпадъци, за да увеличи вашата безопасност и производителност.