Стоманодобивна промишленост

Стоманодобивна промишленост


Стоманодобивната промишленост е промишлена индустрия, занимаваща се основно с добив на черни минерали, топене и обработка на черни метали и други промишлени производствени дейности, включително добив на желязо, хром, манган и други минерали, производство на желязо, производство на стомана, стоманопреработвателна промишленост, промишленост за топене на феросплави, стомана промишленост за телове и продукти от нея и други подсектори.Това е една от важните суровинни индустрии в страната.В допълнение, тъй като производството на желязо и стомана също включва добив на неметални минерали и продукти и други промишлени категории, като коксуване, огнеупорни материали, въглеродни продукти, така че обикновено тези промишлени категории също са включени в обхвата на стоманодобивната промишленост.
В целия процес на производство и транспортиране трябва да се използват мостов кран и портален кран, нашето усъвършенствано повдигащо оборудване, технологии и услуги могат да подобрят безопасността и производителността на операциите във всяка зона на вашия завод.