Железопътно поле

Железопътно поле


Градовите кранове SEVENCRANE предлагат ценни предимства в производителността, надеждността и пътя на растеж към напълно автоматизирана работа.Порталните кранове за контейнери, монтирани на релси, се използват главно за товарене, разтоварване, обработка и подреждане на контейнери в железопътни транспортни площадки за контейнери и големи площадки за съхранение и транспортиране на контейнери.Поради вида на релсата, тя може да издържи на по-големи натоварвания чрез увеличаване на броя на колелата.Поради това обхватът на монтираните на релса контейнерни портални кранове се увеличи.
Железопътните кранове се използват главно за спасяване при дерайлиране на железопътен подвижен състав, товарене и разтоварване на тежки и големи товари по железопътната линия, проектиране на мостове и повдигане на строителни материали.