Завод за сглобяем бетон

Завод за сглобяем бетон


Сглобяемата греда е греда, която е предварително изработена от фабриката и след това транспортирана до строителната площадка за монтаж и фиксиране в съответствие с проектните изисквания.И по време на тези процеси порталният кран играе незаменима роля.В големите фабрики за сглобяеми греди често виждаме портални кранове от релсов тип и портални кранове с гумени гуми за производството и транспортирането на сглобяеми блокове от греди.
Независимо дали изграждате магистрална инфраструктура, изливате мостове, сглобяеми конструкции или други бетонови продукти, SEVENCRANE са най-доброто подемно оборудване в производството на стоманобетонни мостови продукти.SEVENCRAEN ще повдигне според вашите специални изисквания.Планът за проектиране на крана е оптимизиран според изискванията.