Хартиена фабрика

Хартиена фабрика


Хартиената промишленост използва дърво, слама, тръстика, парцали и др. като суровини за отделяне на целулоза чрез готвене при висока температура и високо налягане и превръщането й в целулоза.
Кран с механичен захват повдига хартиени ролки в хартиена фабрика, отвежда ги в склад, където обикновено се съхраняват вертикално на купчини, и ги поставя на място за транспортиране.Боравенето с хартиени ролки е критична задача в производството на хартия, така че те изискват гладко и ефективно движение.Грайферният кран е особено полезен при подготовка за морски транспорт, тъй като опаковането за предотвратяване на повреда от движението на товарен кораб означава, че хартиените ролки не могат да бъдат повдигнати чрез вакуумна технология.
SEVENCRANE допринесе за производителността на хартиената и горската промишленост.Независимо дали вдигате сурова целулоза в вани за третиране, или изваждате готови родителски ролки от основната производствена линия, ние предлагаме кранове и услуги, предназначени да ви помогнат да работите по-безопасно и ефективно.