ВЕЦ

ВЕЦ


Водноелектрическата централа се състои от хидравлична система, механична система и устройство за генериране на електрическа енергия и др. Това е ключов проект за реализиране на преобразуването на водната енергия в електрическа енергия.Устойчивостта на производството на електроенергия изисква непрекъснато използване на водната енергия във водноелектрическите централи.Чрез изграждането на резервоарна система от водноелектрически централи разпределението на хидравличните ресурси във времето и пространството може да се регулира и променя изкуствено и може да се реализира устойчивото използване на хидравличните ресурси.
В основния цех на водноелектрическата централа мостовият кран обикновено е отговорен за инсталирането на важно оборудване, основната оперативна поддръжка и рутинната поддръжка.