Електрическо оборудване

Електрическо оборудване


Кранове и подемници SEVENCRANE вече играят важна роля в производството на машини и инсталации за производство на електроенергия.Например, те се използват в производството на газови и парни турбини, където чувствителните машинни компоненти трябва да бъдат позиционирани с точност до последния милиметър.Освен това за производството и сглобяването на необходимите части, крановете и телферите SEVENCRANE осигуряват основна подкрепа на монтажниците.
SEVENCRANE обслужва енергетиката с оборудване за обработка на материали за всеки тип електроцентрала.От традиционна въглищна електроцентрала до масивна водноелектрическа централа или отдалечен вятърен парк, ние разполагаме с кранове и услуги, които отговарят на вашите нужди.